Overslaan naar inhoud

Is psycho-educatie bij autisme zinvol?

Foto van iemand die iets lijkt te vertellen of uit te leggen. Laptop op tafel.Bijna iedereen krijgt het aangeboden. Wanneer je een diagnose autisme krijgt. Familie en naasten ook. Het lijkt ook een zinvol antwoord te zijn op de vele vragen die in je opkomen wanneer je een diagnose krijgt. Maar, achteraf gezien, ervaren mensen het als zinvol?

Onderbuikgevoel

We vroegen het af toen we merkten dat weinig mensen konden vertellen wat ze nu daadwerkelijk hadden geleerd van psycho-educatie. Daarnaast merkten we steeds meer dat mensen soms sterke belemmerende overtuigingen hadden die voort leken te komen uit hetgeen ze geleerd hadden in de psycho-educatie. Het gaf ons het idee dat er 'iets' was.

Gewoon gevraagd

Toen we net startten met andersbedraad.nl, bood dat ons de mogelijkheid om die vraag te toetsen. We hebben alle deelnemers en gesprekspartners gevraagd naar hun ervaring met psycho-educatie. En dat leverde, zelfs met ons onderbuikgevoel, een verrassend resultaat op!

Onze gebruikers vinden dit van psycho-educatie

Een krappe 35% van onze gebruikers was neutraal (wel oké) of ervaarde het enigszins als helpend. Bijna 40% vond weinig of maar gedeeltelijk aansluiting bij hetgeen hen geleerd werd. En iets meer dan 25% vond helemaal geen aansluiting of kon zich niks meer herinneren.

Naar onze mening is dit best een mager resultaat voor hulp die standaard wordt aangeboden. Zoals iemand al terecht zei in reactie op ons LinkeIn artikel. Het is afhankelijk van heel veel factoren. Wij hebben nagedacht over het minimaliseren van de impact van al deze factoren.

Spreken over ervaringen

Het uitleggen wát autisme is en vertellen over de verklaringsmodellen helpt mensen onvoldoende om tot de kern te komen. Want de kern is de lijdenslast die ervaren wordt als je autisme hebt. Dat is waar je met autisme dagelijks mee te maken hebt. En in gesprek vaak niet eens het benoemen waard lijkt.

En dat is precies wat wij wel faciliteren met het online werkboek van andersbedraad.nl. We maken het makkelijk om met elkaar in gesprek te gaan over ervaringen met autisme. Of je het nu zelf hebt, of niet.